Waarom biedt Plate meer juridische zekerheid dan open source CMS systemen?

Open Source CMS: Juridische zekerheden en risico's

Er zijn veel aanbieders van CMS systemen op de markt zoals Joomla, Drupal en Wordpress. Vaak krijgen we vragen over de verschillen tussen Plate en deze CMS systemen. En vooral: waarom zou ik als potentiële klant kiezen voor Plate?

Een belangrijk verschil tussen CMS-systemen en Plate is het gebruikte juridische model. CMS-systemen zoals Joomla en Drupal zijn open source, in tegenstelling tot Plate, wat een closed source platform is. Wat beide wel gemeen hebben, is een licentieovereenkomst. Dus ja, ook al zijn Joomla en Drupal gratis, toch sluit je voor het gebruik een licentieovereenkomst. Juist die licentieovereenkomst is van groot belang. Achter het gemak van open source schuilt namelijk een schimmige wereld van licentievoorwaarden. Het gemak van open source code heeft een prijs, en die ‘prijs’ wordt bepaald in de licentievoorwaarden. Het belangrijkste om te onthouden: open source platformen zijn niet gratis.

Soorten open source licenties

Open source licenties zijn grofweg in te delen in twee categorieën: permissive en copyleft licenties. Permissive licenties worden op eigen risico gebruikt en bieden geen enkele zekerheid over kwaliteit. De gebruiker is alleen verplicht te vermelden dat de open source code wordt gebruikt. Copyleft licenties verplichten de gebruiker om de wijzigingen die aangebracht worden, vrij te geven aan de community. De ‘strenge’ varianten van deze licenties, zoals de GNU-GPL (die door Joomla wordt gebruikt) gaan nog verder. Deze licenties bepalen dat wanneer er open source code in een eigen broncode wordt opgenomen, de gebruiker verplicht is om de gehele eigen broncode vrij te geven.

Wat zijn de risico’s?

De risico’s van open source code liggen vooral bij de copyleft licenties. Neem nu bijvoorbeeld de licentie van Joomla. Joomla wordt vrijgegeven onder de GPL2 licentie. Dit is een copyleft licentie. Deze licentie verplicht de gebruiker om broncode die aan de broncode van Joomla is toegevoegd, vrij te geven aan de community. Dit betekent dat bijvoorbeeld concurrenten inzage kunnen krijgen in de broncode. Stel je daarbij voor dat als je een opdracht hebt gegeven om aanvullend maatwerk te laten ontwikkelen op een Joomla platform, waarin een belangrijk deel van een businessproces in is verwerkt, de kans bestaat dat dit maatwerk vrijgegeven moet worden door de ontwikkelaar.

Het toezien op de naleving van open source licenties kan door iedereen die lid is van de community worden uitgevoerd. Er is dus geen duidelijke eigenaar, maar er kan sprake zijn van duizenden rechthebbende (eigenaren). In de Verenigde Staten hebben diverse partijen zoals GPL zich opgeworpen om namens de community toe te zien op de naleving en claims in te stellen tegen partijen die de licentievoorwaarden overtreden. In onder andere de Verenigde Staten en Duitsland zijn er al diverse rechtszaken gevoerd over schendingen van de licentievoorwaarden, waarbij schadevergoedingen zijn betaald. Het ontvangen van claims is daarmee een reëel risico.

Helemaal vervelend wordt het als je een Joomla platform in gebruik hebt en dat blijkt dat de leverancier inbreuk maakt op de licentievoorwaarden van Joomla. De gebruiker kan hier dan op aangesproken worden!

Een ander belangrijk punt is de kwaliteit van de beveiliging. Wat als het platform niet functioneert en niet veilig is? Wie wordt daarop aangesproken en wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is bij open source licenties een heel lastig verhaal.

Kortom, maak je gebruik van Joomla of soortgelijke platformen dan kunnen de licentievoorwaarden voor vervelende gevolgen zorgen, en ontbreekt een verantwoordelijke partij voor het functioneren en veiligheid van het platform.

Wat is het verschil met Plate?

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Joomla is bij Plate wel duidelijk wie de eigenaar is van de software code, namelijk Plate. Plate hanteert haar eigen gebruiksvoorwaarden en is alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van het platform. Er zijn geen derden partijen die zich kunnen melden dat er inbreuk wordt gemaakt op een softwarelicentie, doordat bijvoorbeeld de broncode niet is vrijgegeven of de licentievoorwaarden niet juist zijn vermeld.

Conclusie

Het gebruik van closed source software maakt een organisatie minder kwetsbaar voor claims van buitenaf. Daarnaast is het veel duidelijker wie de rechthebbende van de software is en wie er verantwoordelijk is voor de juiste werking en kwaliteit van het platform.

Deze blog kwam tot stand met medewerking van Jan-Willem Mouthaan, advocaat bij Heijink & Meure advocaten en gespecialiseerd in ICT recht.

Jan WIllem Mouthaan Heijink & Meure

Welke kant wil jij opgroeien?

Kijk verder dan vandaag. En ontdek hoe je makkelijker en beter kan werken met Plate. Bekijk alle features die we aanbieden, of vraag online een demo op maat aan. Dit kan zomaar eens dé stap zijn naar een gave, gezamelijke toekomst! Laten we bellen om een afspraak te maken.