Multi-tenant CMS

Plate is een multi-tenant Content Management Systeem. Multi-tenant is een term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe een enkele installatie of implementatie van een softwareprogramma door meerdere klanten of gebruikers tegelijk kan worden gebruikt. Dit betekent dat in plaats van dat elke klant of gebruiker zijn eigen aparte installatie van het softwareprogramma heeft, ze allemaal op dezelfde installatie draaien. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cloud-gebaseerde software-as-a-service (SaaS) oplossingen, waarbij verschillende organisaties via het internet toegang hebben tot hetzelfde softwareprogramma.

Plate Multisite framework

Het voordeel van multi-tenant software

Het voordeel van multi-tenant is dat het de kosten van beheer en onderhoud van de software verlaagt omdat deze worden gedeeld door alle gebruikers. Het kan ook sneller zijn om nieuwe gebruikers toe te voegen omdat zij toegang hebben tot de bestaande installatie in plaats van een nieuwe installatie voor hen te moeten maken.

👇 Een greep uit > 1200 Plate klanten