Onderwijsorganisaties

Een geïntegreerde communicatiestrategie voor schoolwebsites

IRIS Christelijke Kindcentra beheert 14 Integrale Kindcentra (IKC's) in de gemeente Kampen. Deze centra combineren opvang en onderwijs onder één dak, waardoor ouders en kinderen een naadloze en geïntegreerde omgeving ervaren. Recent besloot IRIS zijn naam te veranderen van scholen naar IKC's om deze unieke aanpak nog sterker zichtbaar te maken.

Uitdaging én oplossing

Met de transitie naar IKC's stond IRIS voor de uitdaging om zijn online aanwezigheid te vernieuwen. Voorheen had elk van de 14 locaties een aparte website, wat leidde tot inconsistente informatie en inefficiënt beheer. De organisatie wilde een uniforme en herkenbare online identiteit creëren die de nieuwe visie en structuur weerspiegelt.


In de video blikken Henk ter Wee (voorzitter college van bestuur) en Simone van Dijk (directeur IKC Marnix) terug op de keuze voor Plate en delen hun ervaringen over het dagelijks gebruik van het multisite CMS.

Na een zorgvuldig selectieproces wordt het multisite platform van Plate gekozen als basis om deze digitale transformatie te realiseren. Met Plate Multisite beheert IRIS Christelijke Kindcentra alle websites centraal, wat zowel tijd als middelen bespaart. Omdat IRIS twee verschillende doelgroepen (ouders voor opvang én ouders voor het onderwijs) wil aanspreken in een geïntegreerde omgeving is het cruciaal dat de websites zowel eenvoudig in beheer zijn als ook flexibel in het delen van communicatie en content over sites heen.

"De website is zo opgezet dat we met één druk op de knop zowel onderwijs- als opvanginformatie kunnen aanpassen, allemaal vanuit één omgeving. Dit past perfect bij onze geïntegreerde aanpak van het IKC."

Simone van Dijk

Simone van Dijk

Directeur IKC Marnix

Het proces: 1 uniforme oplossing voor 14 scholen

Het ontwerpen van een design systeem inclusief ontwerp voor het multisite project was een uitdaging omdat er verschillende elementen in balans moesten worden gebracht:

  • Consistente merkbeleving: Alle 14 sites moeten dezelfde uitstraling hebben.
  • Ruimte voor eigen stijl: Scholen moeten binnen de kaders hun eigen herkenbare communicatiestijl ontwikkelen en eenvoudig beheren.
  • Aantrekkelijkheid voor duale doelgroep: De website moet aanspreken voor zowel ouders die op zoek zijn naar opvang als naar onderwijs.

Om dit proces goed te laten verlopen, is er door Plate gedurende het proces intensief samengewerkt met de individuele scholen, het bestuur, het externe communicatie- en ontwerpbureau. Uiteindelijk komt alles samen in een slim ontworpen multisite CMS van Plate, dat aan alle doelen voldoet:

  • Eenvoudig bewerkbaar: Scholen moeten de website makkelijk kunnen aanpassen, 'net zo makkelijk als PowerPoint of Facebook'.
  • Geïntegreerde aanpak en huisstijl: IRIS wil een uniforme aanpak en stijl zien, met centrale borging van veiligheid en doorontwikkeling.
  • Aantrekkelijke en overtuigende websites: Individuele scholen willen een gave website die overtuigt.

Door deze elementen te combineren, hebben we een multisite oplossing gerealiseerd die zowel de gezamenlijke als de individuele behoeften van IRIS Christelijke Kindcentra vervult.

"Plate is voor ons een fijne partner om mee te werken omdat we vanaf het begin steeds met dezelfde mensen te maken hadden, van aanbesteding tot ontwikkeling. Hierdoor konden we terugvallen op gemaakte afspraken en hoefden we niet telkens in herhaling te vallen, waardoor we altijd efficiënt bezig waren. De afspraken werden ook altijd direct opgevolgd, waardoor we Plate als een betrouwbare partner ervaren."

Henk ter Wee

Henk ter Wee

Voorzitter College van Bestuur IRIS Kampen

👇 Een greep uit de > 1200 Plate klanten