Veiligheid van schoolwebsites in het gedrang: wat kun je als bestuur doen?
Johannes Baas

Johannes Baas

Veiligheid van schoolwebsites in het gedrang: wat kun je als bestuur doen?

Bovenschoolse ICT'ers krijgen steeds vaker te maken met uitdagende veiligheidseisen aan netwerken en systemen. Door toenemende cyberdreiging staat beveiliging vanzelfsprekend hoog op de agenda. Daarnaast is er vanuit het bestuur behoefte aan een eenduidig beleid als het gaat om gegevensverwerking. Desondanks worden scholen in koepelorganisaties nog geregeld vrijgelaten in hun keuze voor een website. Is dit wel wenselijk voor de veiligheid van de organisatie?

Hoe behoud je regie?

Hoe meer scholen er binnen een bestuur de vrije keuze hebben voor een website leverancier, des te moeilijker het voor de organisatie is om regie te voeren over de veiligheid van de websites. Je hebt als bovenschools ICT-er geen zicht op de afspraken met de leverancier over onder meer veiligheidscertificaten, tracking van cookies en gegevensverwerking, tenzij je dat allemaal goed vastlegt en hier ook periodieke controles op uitvoert.

 MMK0 bewerkt HR

Dit is echter een tijdrovende klus en daarom zien steeds meer schoolbesturen de voordelen van de inkoop van websites voor de scholen bij één betrouwbare aanbieder. Dit levert doorgaans niet alleen maar voordelen op voor de beveiliging van websites, maar draagt ook bij aan een uniforme kwaliteit en uitstraling van de websites binnen de scholengroep.

Veel koepelorganisaties moeten nog wennen aan het idee van het centraal inkopen van schoolwebsites omdat ze scholen graag vrijheid geven en ze bang zijn dat een uniforme aanpak betekent dat scholen hun eigenheid niet kwijt kunnen in de website.


Autonomie en vrijheid voor individuele scholen

Bij Plate erkennen we de zorgen van schoolbesturen en hebben we een oplossing ontwikkeld voor centraal beheer van schoolwebsites waarbinnen we individuele scholen de autonomie en creatieve vrijheid bieden om de website en inhoud aan te passen naar hun voorkeuren. Dit betekent concreet dat je zelf invloed hebt op lettertypes, kleuren, posities van blokken en andere onderdelen van de website. Het is zelfs mogelijk om tussen verschillende websites thema's te veranderen. Uiteraard zoeken we samen met het bestuur naar een aanpak, waarbij de uniforme uitstraling van de koepelorganisatie geborgd blijft.

Op onze speciale pagina voor scholengroepen lees je alles over de voordelen van onze multisite aanpak voor scholen. Wil je meer informatie of een demo zien van onze oplossing? Stuur een bericht naar Johannes (johannes@getplate.com), of plan meteen een demo via getplate.com/nl/demo.

Weten hoe de veiligheidsvlag er in jouw organisatie bij hangt?

Organisaties als Internet Cleanup Foundation en Internet.nl maken zich - gesteund door de overheid - hard voor een veiliger internet en leggen kwetsbaarheden binnen organisaties bloot, waaronder die in het primair- en voortgezet onderwijs. Internet Cleanup Foundation brengt met de website Basisbeveiliging.nl in kaart waar de veiigheidsrisico’s liggen voor onderwijsorganisaties en laat in overzichten zien hoe goed of slecht je organisatie scoort op honderden punten, waaronder de veiligheid van je website. Check meteen de resultaten voor jouw organistatie.

1: Ga naar https://basisbeveiliging.nl/state/

2: Vul bij "Laag" het woord "primary_education" in en klik op "Laag toevoegen en inschakelen" (laden kan even duren)

3: Klik dan op rapporten, kaart of een andere functionaliteit en bekijk de scores.

Basisbeveiliging.nl websites veiligheid primair onderwijs

Nieuws

Meer nieuws
Feature Release: Bijsnijden van afbeeldingen

Feature Release: Bijsnijden van afbeeldingen


Pieter Versloot - 2 min. lezen

Veiligheid van schoolwebsites in het gedrang: wat kun je als bestuur doen?

Veiligheid van schoolwebsites in het gedrang: wat kun je als bestuur doen?


Johannes Baas - 5 min. lezen

Feature Release: Multi Content

Feature Release: Multi Content


Pieter Versloot - 3 min. lezen

Plate officieel kennispartner van ParnasSys

Plate officieel kennispartner van ParnasSys


Pieter Versloot - 2 min. lezen

10 jaar Plate 🎉

10 jaar Plate 🎉


Johannes Baas - 1 min. lezen

Fijne feestdagen 🎄 en een gezond 2024!

Fijne feestdagen 🎄 en een gezond 2024!


Johannes Baas - 1 min. lezen

Blijf op de hoogte van multisite trends en ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief