Beheer van rollen en rechten

User Management

Geavanceerd gebruikersbeheer is een belangrijke functie van Plate CMS, waarmee je de rechten van individuele gebruikers en groepen beheert.

Controle op microniveau

Controle op microniveau

Met Access Control definieer je specifieke rollen en rechten op individueel en groepsniveau. Voor elke gebruiker of gebruikersgroep kan je instellen welke acties een gebruiker mag uitvoeren binnen het Plate CMS. Deze acties zijn onder andere: Create, Read, Update en Delete.

Het gebruikersbeheersysteem is zo flexibel dat je deze acties kunt 'mappen' aan specifieke onderdelen en contenttypes binnen het CMS. Dit betekent dat je een specifieke gebruiker kunt uitnodigen om alleen evenementen toe te voegen aan de website, of dat je een redacteur kunt beperken tot het maken en bewerken van nieuwsartikelen. Ook kan het gebruik van functies op het dashboard worden geregeld. Het is ook mogelijk om meerdere gebruikers in een groep te plaatsen en rechten per groep te definiƫren, waardoor een volledig inhoudsteam toegang krijgt tot de inhoud en het ontwikkelingsteam toegang tot het datamodel en de technische instellingen.

Smart Portal

Smart Portal

De functionaliteit voor toegangscontrole is ook beschikbaar voor ons portaal. Binnen dezelfde portaalomgeving geef je persoon A toegang tot informatie die persoon B niet kan zien. Een portaal kan bijvoorbeeld twee gebruikersrollen hebben: partner en klant. Beide gebruikers loggen in op dezelfde plek, maar zien verschillende informatie. Daarnaast is het mogelijk om meerdere gebruikers in een groep te plaatsen en rechten per groep te definiƫren. Je kunt bijvoorbeeld een groep klanten die product A kopen toegang geven tot die specifieke klantinformatie en klantgroep B toegang geven tot hun specifieke informatie.

Op basis van jouw rol kan je iemand dynamische inhoud tonen. Dit verhoogt de betrokkenheid en verlaagt de drempel om de informatie te consumeren.